Raadsvragen beantwoord

  • Raadsvragen beantwoord over veiligheid Banjaardstrand VVD

    (20-02-2020)

    Voorafgaand aan de beantwoording van de vragen wordt opgemerkt dat een natuurverschijnsel als storm in combinatie met springtij niet te voorkomen is en bovendien niet uniek is. Datzelfde geldt voor de bereikte waterstand van +3.10 m NAP. In het verleden zijn er hogere waterstanden bereikt, gegeven het feit dat de Oosterscheldekering met enige regelmaat voor stormvloed wordt gesloten. De verwachting is echter dat sluiting van de kering als gevolg van zeespiegelstijging in de toekomst vaker aan de orde gaat zijn. Het is dan ook onvermijdelijk dat hierop geanticipeerd moet worden.

Archief