Raadsvragen over het verbeteren van de bluswatervoorziening Colijnsplaat

Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

Naar aanleiding van agendapunt 8 van de informatieve raadsvergadering d.d. 11 april zijn de onderstaande vragen door de PVDA-fractie gesteld over de aanleg van een waterbassin wat geschikt gemaakt kan worden als bluswatervoorziening. In het onderstaande worden de vragen behandeld:

Vraag 1

Wordt dit  een vaste installatie met beregeningsmomenten computer gestuurd?

Antwoord

Het plan voor het opknappen van het voetbalcomplex bevat ook een vaste beregeningsinstallatie voor alle grasvelden. Deze beregeningsinstallatie zal handmatig en computer gestuurd kunnen worden.

Vraag 2

Wie gaat die beregeningsinstallatie beheren?

Antwoord

Het gebruik van de beregeningsinstallatie zal door de vereniging worden uitgevoerd. Onderhoud, reparatie en vervanging zal voor de gemeente zijn (eigenaar van het complex).

Vraag 3

Wat zijn de kosten en hoe werden die gedeeld?

Antwoord

De beregeningsinstallatie bestaat uit de volgende onderdelen:

Aanleg van kabels, leidingen en sproeiers in de velden, pomp en computer;

Een waterbassin van €20.000,- wat nu 50% gedeeld wordt met de blusvoorziening.

De geraamde kosten hiervoor bedragen nu € 37.500,- (was €47.500,-).

Door het opknappen van de velden bestond de mogelijkheid e.e.a. te combineren en werk met werk te maken. Vandaar het raadsvoorstel waarbij de kosten voor het waterbassin voor 50% gedeeld worden.  

In het voorliggend raadvoorstel wordt budget gevraagd voor de volgende kosten:

Aanleg van een bluswaterleiding d.m.v. een gestuurde boring onderdoor asfalt richting de Oostzeedijk, de aanleg van een brandkraan, een signaleringslamp voor wanneer het waterbassin bijna leeg is en een deel van kosten voor het waterbassin.

De geraamde kosten hiervoor bedragen €30.000,-