Voorlopige voorziening

  • Voorlopige voorziening

    Als u bezwaar of beroep heeft ingesteld kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als er sprake is van een spoedeisende zaak. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant. De adressering kunt u vinden bij 3b. Beroep. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, deze zijn opvraagbaar bij de griffier van de rechtbank.