Zienswijze indienen

  • Zienswijze indienen

    U kunt tijdens de inzagetermijn uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan bij voorkeur schriftelijk bij het college van Noord-Beveland, Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar, tenzij het in de publicatie anders is vermeld. U vindt de naam van deze ambtenaar in de stukken die ter inzage liggen. De termijn dat u uw zienswijze kunt indienen is zes weken, tenzij dit anders vermeld staat in de publicatie.