Samenstelling college van B&W

drs. G.L. (Loes) Meeuwisse

G.L. Meeuwisse
contactgegevens en taken drs. G.L. (Loes) Meeuwisse
FunctieBurgemeester
Tel.0113-377377
E-maill.meeuwisse@noord-beveland.nl
Taken
 • Algemene bestuurlijke zaken en coördinatie van beleid (Wettelijke taak)
 • Openbare orde en veiligheid (Wettelijke taak) en handhaving algemeen
 • Brandweer (Wettelijke taak)
 • Bedrijfsvoering (Facilitaire zaken, communicatie, Informatie en automatisering en Personeel & Organisatie)
 • Energiezaken  / PZEM
 • Visserij
 • Regionale samenwerking / samenwerking De Bevelanden
 • Handhaving openbare orde en horeca

W.H.J.M. (Pim) Schenkelaars

W.H.J.M. Schenkelaars
contactgegevens en taken W.H.J.M. (Pim) Schenkelaars
FunctieWethouder, Locoburgemeester
AdresRingweg 11
4486 BG  Colijnsplaat
Tel.06-26 15 03 36
E-mailp.schenkelaars@noord-beveland.nl
Taken
 • Coördinerend portefeuillehouder ”Vernieuwing”
 • Cultuur
 • Grootschalige aquacultuur
 • Milieu (ZRD, MEC)
 • Duurzaamheid en innovatie (plattelandsvernieuwing)
 • Verkeer en vervoer
 • Beheer buitenruimte
 • Jachthaven Kamperland
 • Gemeentelijke gebouwen
 • Monumenten
 • Archeologie
 • Onderwijs
 • Kinderopvang en Peuterspeelzalen
 • Samenwerking De Bevelanden
 • Dorpsraden en burgerparticipatie
 • Financiën en Belastingen
 • Water / Nationaal park Oosterschelde

1e locoburgemeester

PartijNoord-Bevelands Belang

A.G. (Adrie) van der Maas

A.G. van der Maas
contactgegevens en taken A.G. (Adrie) van der Maas
FunctieWethouder
AdresScherpenisseweg 1
4491 PL  Wissenkerke
Tel.06 - 53 22 97 77
E-maila.vander.maas@noord-beveland.nl
Taken
 • Ruimtelijke Ordening incl.  infrastructurele ontwikkelingen volgend op de ruimtelijke ontwikkeling 
 • Grootschalig project: Rondom Kortgene incl. Stadspolder
 • Grootschalig project: Rondom Kamperland
 • Grootschalig project Rondom Colijnsplaat
 • Haven Kats
 • Havenontwikkeling Kamperland  (Felixkade + bebouwing rondom)
 • Winkelverbeterplan
 • Volkshuisvesting incl. Bouwen en wonen
 • Dorpsvernieuwing
 • Landbouw
 • Vergunningverlening en handhaving Ruimtelijke ordening, Bouwen en Milieu
 • Platform De Bevelanden
 • Milieu (OLAZ)

2e locoburgemeester

PartijStaatkundig Gereformeerde Partij

A.P.L.M. (Anja) Slenter-Jamar

A.P.L.M. Slenter-Jamar
contactgegevens en taken A.P.L.M. (Anja) Slenter-Jamar
FunctieWethouder
AdresDijkstraat 41
4485 AD  Kats
Tel.06 - 10 75 79 75
E-maila.slenter@noord-beveland.nl
Taken
 • Sociaal domein incl. Jeugd- en ouderenzorg
 • Welzijn
 • Openbare Geestelijke gezondheidszorg / de OGGZ uit de Wet Collectieve Preventie / Volksgezondheid /de AWBZ-subsidieregelingen / GGD
 • Sport en accommodatiebeleid
 • Economische zaken
 • Vrije-tijds economie (Toerisme en recreatie, incl. coördinerend wethouder toerisme en recreatie De Bevelanden)
 • Platform De Bevelanden

3e locoburgemeester

PartijChristen Democratisch Appèl

drs. D. (Dies) Sinke

D. Sinke
contactgegevens en taken drs. D. (Dies) Sinke
FunctieGemeentesecretaris
AdresSandeeweg 1
4416 NJ  Kruiningen
Tel.14 0113
E-maild.sinke@noord-beveland.nl