Senioren

 • Warme maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje

  Elke dag een warme maaltijd is een goede basis voor een gezond leven. Wanneer u door ziekte of een beperking (tijdelijk) niet in staat bent om zelf boodschappen te doen en uw maaltijd te bereiden, kunt u gebruik maken van de maaltijdservice Tafeltje Dekje uit de keuken van Zorgcentrum Cederhof. De gemeente verricht de indicatiestelling, dit kan vooraf of achteraf plaatsvinden.

  > Lees verder …
 • Ouderenadviseur

  Er kan een moment komen dat u hulp nodig heeft. Soms wordt deze hulp u aangeboden door uw omgeving, maar als dit niet zo is dan kunt u een beroep doen op de ouderenadviseur of burgeradviseur van uw gemeente. Hij of zij helpt bijvoorbeeld met uw financiën, denkt mee over vrijetijdsbesteding of helpt u bij het aanvragen van maaltijden via tafeltje-dek-je.

  > Lees verder …
 • Informatie voor 55-plussers 'De Wegwijzer'

  Wat is nu eigenlijk het Wmo-loket? Welke mogelijkheden zijn er op gebied van wonen met zorg? Dit zijn onder andere de vragen die in de nieuwe ouderengids ‘De Wegwijzer’ beantwoord worden.

  > Lees verder …