Informatie voor 55-plussers 'De Wegwijzer'

Wat is nu eigenlijk het Wmo-loket? Welke mogelijkheden zijn er op gebied van wonen met zorg? Dit zijn onder andere de vragen die in de nieuwe ouderengids ‘De Wegwijzer’ beantwoord worden.

De rode draad van de gids is het thema ‘Zorg op Noord-Beveland’. Gezien dit nogal een breed begrip is, is het opgesplitst in verschillende thema’s. Het kan zijn dat u iemand nodig heeft voor verdere uitleg en ondersteuning. In de gids vindt u daarom ook de contactgegevens van instanties die u helpen met advies, het invullen van formulieren en het behartigen van uw belangen. Tevens is er in dit gedeelte aandacht voor culturele activiteiten in onze mooie gemeente.

Te downloaden: