Sociaal Loket

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Als u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf kunt doen, dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

Naar pagina Wmo

Centrum voor Jeugd en Gezin

Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien.

Naar pagina Centrum voor Jeugd en Gezin

Declaratiefonds

Het declaratiefonds van de gemeente Noord-Beveland is er speciaal om mensen met een minimum inkomen een steuntje in de rug te geven.

Naar pagina Declaratiefonds

Welzijnsplein

Het Welzijnsplein (voorheen Zorgcafé) organiseert viermaal per jaar een thema-avond met uiteenlopende onderwerpen. Tijdens zo’n avond is er een interessante spreker die u van de nodige informatie voorziet. Maar het Welzijnsplein levert u meer op, u kunt bijvoorbeeld ervaringen uitwisselen met andere bezoekers.

Naar pagina Welzijnsplein

Steunpunt Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Het Steunpunt is er voor de vrijwilligers en mantelzorgers op Noord-Beveland.

Naar pagina Steunpunt Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Ouderenadviseur

Er kan een moment komen dat u hulp nodig heeft. Soms wordt deze hulp u aangeboden door uw omgeving, maar als dit niet zo is dan kunt u een beroep doen op de ouderenadviseur of burgeradviseur van uw gemeente.

Naar pagina Ouderenadviseur