Sport en bewegen

Sport en bewegen is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van onze samenleving en speelt in meer of mindere mate een belangrijke rol in het dagelijks leven. Sport wordt door velen gezien als een vorm van vrijetijdsbesteding. Sport als vrijetijdsbesteding is voor iedereen anders; actief sporten, als vrijwilliger bij een sportvereniging of het kijken naar sport. Sport en bewegen is goed voor de gezondheid en draagt bij aan de fysieke en mentale ontwikkeling. Tevens zijn sport en sportverenigingen belangrijk voor de sociale binding en leefbaarheid van onze gemeente.

Zeeuws Sportakkoord

Het eerste nationale Sportakkoord is op 29 juni 2018 ondertekend. In dit nationale Sportakkoord staan zes ambities centraal. Vanuit het nationale Sportakkoord is er een Zeeuws Sportakkoord opgesteld. Het Zeeuws Sportakkoord kent een ingangsdatum van 7 maart 2019 en loopt tot en met 31 december 2023. Het Zeeuwse Sportakkoord heeft vijf van de zes ambities van het Nationaal Sportakkoord vertaald naar de Zeeuwse situatie;
1. Inclusief sporten & bewegen. ‘Een leven lang plezier beleven aan sporten en bewegen voor iedere Zeeuw’.
2. Duurzame sportinfrastructuur. ‘Een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur in Zeeland’.
3. Vitale sport- en beweegaanbieders. ‘Toekomstbestendige aanbieders van sport en bewegen in Zeeland’.
4. Positieve sportcultuur. ‘In Zeeland kan overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport worden'.
5. Van vaardig in bewegen naar talentontwikkeling. ‘Zeeuwse kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en de motorische vaardigheid is toegenomen’.


Combinatiefunctionaris

De combinatiefunctionaris laat kinderen van de basisscholen kennis maken met diverse sporten door middel van de sportkennismakingsactiviteiten (Sport-doe-mee). De combinatiefunctionaris houdt zich ook bezig met het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op de basisscholen. Jaarlijks worden er diverse sportdagen en schoolvoetbaltoernooien georganiseerd door de combinatiefunctionaris. Bij deze activiteiten wordt door de combinatiefunctionaris de samenwerking
opgezocht met de jongerenwerker en diverse sportverenigingen om de activiteiten tot een succes te maken.

Heeft uw sportvereniging een idee voor een sportieve activiteit in samenwerking met andere sportaanbieders, scholen of het jongerenwerk? Neem dan contact op met onze combinatiefunctionaris René Maljaars; rema@zeelandnet.nl.

Jongerenwerk

Het jongerenwerk van SMWO organiseert verschillende activiteiten voor de jeugd op Noord-Beveland. Zij organiseren onder andere zogenoemde pleintjesactiviteiten. Tijdens deze pleintjesactiviteiten worden verschillende sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Door de verschillende aangeboden activiteiten worden de kinderen spelenderwijs in beweging gebracht. Naast de pleintjesactiviteiten worden er ook andere activiteiten in de schoolvakanties aangeboden door het jongerenwerk. Ook hierbij worden de kinderen in beweging gebracht.

Heeft uw sportvereniging een idee voor een sportieve activiteit in samenwerking met het jongerenwerk? Neem dan contact op met onze jongerenwerker Stefan Babic; s.babic@smwo.nl.

Uniek Sporten

Bij Uniek Sporten worden sportaanbieders, die sport willen aanbieden voor mensen met een beperking, vanuit regionale samenwerkingsverbanden ondersteund. Daarnaast worden mensen met een beperking geholpen in het vinden van de juiste sport. Hierdoor wordt de vindbaarheid van het sportaanbod bevordert. En worden sporters en sportaanbieders met elkaar in contact gebracht.

Bent u opzoek naar het vinden van de juiste sport, een passend aanbod of wilt u uw sport aanbieden voor mensen met een beperking? Kijk voor meer informatie op onderstaande link: https://www.unieksporten.nl/. Of neem direct contact op met onze combinatiefunctionaris René Maljaars; rema@zeelandnet.nl.

Senioren

Eens per twee weken wordt er in Amaliahof te Wissenkerke ‘bewegen voor 70+’ georganiseerd. Onder leiding van een fysiotherapeut worden er verschillende beweegactiviteiten georganiseerd. De komende jaren zal de activiteit bewegen voor 70+ worden gecontinueerd. Heeft u vragen of interesse? Neem dan contact op met An Butter via 0113-377377.