Bbz-uitkering

De gemeente biedt de regeling ‘Bijstand voor Zelfstandigen’ aan. Deze wordt uitgevoerd door GR de Bevelanden.