Economisch Loket gemeente Noord-Beveland

De gemeente Noord-Beveland beschikt over het Economisch Loket. Dit loket wordt bemenst door de bedrijfscontactfunctionaris. Wanneer u vragen heeft kunt u naar deze bedrijfscontactfunctionaris vragen. De afdeling Dienstverlening, waar u als bezoeker of beller binnenkomt, kan u ook op weg helpen met uw vragen.

Een primaire taak voor de gemeente voor ondernemers is om na te gaan of de betreffende activiteit op de gewenste locatie mogelijk is of middels een procedure mogelijk gemaakt kan worden.