Startersregeling

De starterslening voor uw eerste koopwoning

Als u een woning wilt kopen binnen de gemeente Noord-Beveland, en de woonlasten blijken te hoog te zijn voor uw inkomen, dan kunt u bij de gemeente Noord-Beveland informeren naar de starterslening.

Werking

De starterslening overbrugt het maximale verschil tussen de totale koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u op basis van uw inkomen bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

Voorwaarden

  • Op het moment van aanvragen heeft u minimaal de leeftijd van 18 jaar en maximaal de leeftijd van 35 jaar.
  • U heeft niet eerder een eigen woning in bezit gehad.
  • De totale kosten voor het in bezit krijgen van de woning zijn niet meer dan € 175.000,-
  • De startersregeling mag maximaal 20% van de verwervingskosten bedragen.

Wilt u meer informatie over de starterslening dan kunt u contact opnemen met de gemeente Noord-Beveland.