Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor familie, vrienden of buren, die door problemen met hun gezondheid hulp nodig hebben. Een mantelzorger zorgt vaak uit liefde en persoonlijke betrokkenheid. Het geven van mantelzorg is iets vanzelfsprekends. Er is vaak geen keus. Een kind blijkt gehandicapt, een vader gaat dementeren, een partner krijgt een chronische ziekte, een vriend krijgt een hersen­bloeding of een buurvrouw wordt slecht ter been. Deze zorg kan u veel voldoening geven, maar is ook niet altijd even gemakkelijk. Vooral wanneer de zorg intensief en langdurig is komt u vaak niet meer aan uzelf toe. Samen kunnen we voorkomen dat u overbelast raakt. Het is belangrijk dat er aandacht is voor u.