Wat is een Steunpunt Mantelzorg?

Het Steunpunt in Noord-Beveland is er voor mantelzorgers uit onze gemeente. Voor diensten van het Steunpunt heeft u geen indicatie nodig en hoeft u (in principe) niet te betalen. Soms wordt er wel een bijdrage gevraagd in de kosten voor cursussen en activiteiten. U kunt ook bij het Steunpunt terecht voor ondersteuning, informatie en advies. Consulenten zijn er om naar uw verhaal te luisteren en waar nodig u te adviseren. Ze zijn op de hoogte van regelingen en voorzienin­gen waar u als mantelzorger gebruik van kunt maken. Een huisbezoek behoort ook tot de moge­lijkheden. Daarnaast zorgt het Steunpunt ervoor dat mantelzorgers elkaar kun­nen ontmoeten, (contactgroepen en informatiebij­eenkomsten) zodat u erva­ringen kunt uitwisselen.