Subsidie voor zorg, welzijn, cultuur, kunst

Plaatselijke en regionale instellingen kunnen structureel of incidenteel subsidie aanvragen voor activiteiten of investeringen, met het daarvoor bestemde formulier.

Corona

Instellingen die in het kalenderjaar 2020 verliezen hebben geleden door corona maatregelen kunnen tot 1 juni 2021 een aanvraag indienen voor een subsidie op grond van de Tijdelijke Subsidie Regeling Covid-19 (TSR Covid-19). Subsidies kunnen uitsluitend worden verstrekt aan instellingen van cultuur en kunst, vrijwilligersinstellingen jeugd en amateursportinstellingen. Als uw instelling de verliezen niet zelf kan betalen uit reserves en /of aanwendbaar vermogen en daardoor in het voortbestaan wordt bedreigd is het zinvol om een subsidie aanvraag te overwegen. Een aanvraagformulier TSR Covid-19 is hieronder te vinden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker subsidies zorg/welzijn/cultuur/kunst.