Subsidieregeling dorpsvernieuwing

Heeft u een (tweede) woning binnen het beschermd dorpsgezicht van Colijnsplaat of aan de Dorpsdijk van Wissenkerke?

Dan kunt u een bijdrage aanvragen om bouwtechnische verbeteringen te treffen of om de monumentale staat van het pand te behouden. De bijdrage bedraagt maximaal € 5000,-.

Met de subsidie Dorpsvernieuwing wil de gemeente Noord-Beveland het opknappen van woningen in Colijnsplaat en Wissenkerke stimuleren en op deze manier het straatbeeld verbeteren. De Dorpsdijk in Wissenkerke is, net als de oude kern van Colijnsplaat, een authentiek gebied.

Er staat een aantal mooie oude woningen, uitgevoerd in verschillende bouwstijlen die een goed tijdsbeeld geven van de afgelopen eeuw. De gemeente vindt het belangrijk om deze woningen in hun eigen stijl te behouden en beveelt daarom renovatie en onderhoud aan.

 • Subsidievoorwaarden

  Voordat u subsidie aanvraagt moet u een offerte overleggen. Hierin staan de kosten opgenomen die de (ver)bouw met zich meebrengt. U kunt uiteraard ook gebruikmaken van andere subsidiebronnen, deze beïnvloeden de hoogte van de gemeentelijke bijdrage niet.

  Per woning kunnen de maatregelen slechts één keer worden toegepast. Er kan per woning één keer per jaar subsidie worden aangevraagd, tenzij er op het adres meerdere maatregelen worden genomen. De subsidie is uitsluitend van toepassing op onderdelen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

  De subsidieaanvragen worden beoordeeld en toegekend op volgorde van binnenkomst.

 • Subsidiabele maatregelen dorpsvernieuwing

 • Aanvragen

  Het aanvragen van de subsidie moet u doen vóór de start van de werkzaamheden. U dient hiervoor het formulier Subsidieregeling Dorpsvernieuwing gemeente Noord-Beveland in te vullen. Daarnaast dient u de hieronder weergegeven documenten bij te voegen.

  1. foto’s van de betreffende woning;
  2. een omschrijving met documentatie van de uit te voeren werkzaamheden;
  3. opgave van toe te passen materialen.

  Binnen vier weken nadat de aanvraag compleet is ingediend, krijgt u te horen of de subsidie aan u toegekend wordt. Nadat de subsidie is toegezegd mag u starten met de werkzaamheden.

  Formulier subsidie dorpsvernieuwing

 • Verordening