Aanvragen

Het aanvragen van de subsidie moet u doen vóór de start van de werkzaamheden. U dient hiervoor het formulier Subsidieregeling Dorpsvernieuwing gemeente Noord-Beveland in te vullen. Daarnaast dient u de hieronder weergegeven documenten bij te voegen.

  1. foto’s van de betreffende woning;
  2. een omschrijving met documentatie van de uit te voeren werkzaamheden;
  3. opgave van toe te passen materialen.

Binnen vier weken nadat de aanvraag compleet is ingediend, krijgt u te horen of de subsidie aan u toegekend wordt. Nadat de subsidie is toegezegd mag u starten met de werkzaamheden.

Formulieren subsidie dorpsvernieuwing