Subsidievoorwaarden

Voordat u subsidie aanvraagt moet u een offerte overleggen. Hierin staan de kosten opgenomen die de (ver)bouw met zich meebrengt. U kunt uiteraard ook gebruikmaken van andere subsidiebronnen, deze beïnvloeden de hoogte van de gemeentelijke bijdrage niet.

Per woning kunnen de maatregelen slechts één keer worden toegepast. Er kan per woning één keer per jaar subsidie worden aangevraagd, tenzij er op het adres meerdere maatregelen worden genomen. De subsidie is uitsluitend van toepassing op onderdelen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

De subsidieaanvragen worden beoordeeld en toegekend op volgorde van binnenkomst.