Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Bijgewerkt: 3-06-2020

Gemeente Noord-Beveland wil voldoen aan de open standaard Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1). Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Meer informatie hierover vindt u op de website www.digitoegankelijk.nl.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website http://www.noord-beveland.nl/.

Uitzonderingen en verbeterpunten

Uitzonderingen conform Toepassingskader

 • Succescriterium 1.2.2 Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (A) (reden: Content van derden)
 • Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord (A) (reden: Geo-informatie)

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

 • Algemeen

  Hoewel de gemeente zich inspant om aan de open standaard voor toegankelijkheid te voldoen, kan het zijn dat door de omvang van de website sommige informatie niet volledig voldoet.

  Oorzaak

  Met een omvang van duizenden pagina's en meerdere verantwoordelijken voor de inhoud is een gemeentelijke website beheerintensief. Gebruikers kunnen fouten of ontoegankelijke informatie rapporteren (zie 'Probleem met de toegankelijkheid van deze website?') en we doen ons best dit binnen 2 weken op te lossen. Lukt dit niet binnen deze termijn, dan wordt de melder hierover afzonderlijk bericht.

  Gevolg

  Het kan dus, naast bovengenoemde gevallen, gebeuren dat u op sommige pagina's verminderde toegankelijkheid ervaart.

  Alternatieven

  Heeft u de informatie eerder nodig, neem dan telefonisch contact op via 14 0113.

  Planning

  We doen ons best om meldingen over webtoegankelijkheid binnen 2 weken op te lossen. Lukt dit niet binnen deze termijn, dan wordt de melder hierover afzonderlijk bericht.

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

 • 27-02-2017: Handmatige inspectie in eigen beheer

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de open standaard te bevorderen:

 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
 • Interne controle vóór publicatie: Redacteuren toetsen vóór publicatie de content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne of externe controle: Een specialist voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten.

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Overzicht websites die onder onze verantwoording vallen

Er is (nog) geen overzicht beschikbaar van alle websites waarvoor onze organisatie verantwoordelijk is.