Mantelzorgondersteuning

Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op het Steunpunt door personen die niet (meer) in aanmerking komen voor dagbesteding. Zij zouden graag een maatje willen. De één heeft een luisterend oor nodig, de ander vindt het fijn om samen boodschappen te doen. Soms is het ook bedoeld om de partner / mantelzorger een paar uurtjes te ontlasten. Helaas hebben wij op dit moment te weinig vrijwilligers om aan de vraag te voldoen. Heeft u een paar uurtjes over in de week en denkt u iets te kunnen betekenen voor deze groep mensen neem dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk & Mantelzorg van de gemeente Noord-Beveland ( An Butter ) dagelijks bereikbaar, behalve op woensdag, op 0113-377377 of per mail info@noord-beveland.nl