Verkiezingen, volmacht

Kunt u niet zelf stemmen op de dag van de verkiezing? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging (een volmacht).

De gemachtigde mag voor maximaal 3 andere kiezers stemmen. Ook moet de gemachtigde de volmachtstem(men) gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

Onderhandse volmacht

Geef een onderhandse volmacht aan een kiezer die ook in de gemeente Noord-Beveland woont.
Vul hiervoor de achterkant van de stempas in. Uw stempas ontvangt u 3 weken voor de verkiezingsdag.

  • De kiezer moet de gegevens invullen.
  • De kiezer en de gemachtigde moeten allebei hun handtekening zetten.
  • Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs laten zien van de volmachtgever (kiezer). De gemachtigde kan het identiteitsbewijs van de volmachtgever ook op een smartphone of tablet laten zien.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht kunt u gebruiken als u een kiezer wilt machtigen die niet in de gemeente Noord-Beveland woont of dat u de onderhandse volmacht niet kan geven door bijvoorbeeld een verblijf in het buitenland. U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op 1 februari 2021 woonde. Als dat Noord-Beveland is, vraagt u de schriftelijke volmacht zo aan:

U downloadt het aanvraagformulier (L8-formulier) hieronder. U vraagt deze op per mail of kunt het ophalen aan de balie op het gemeentehuis

U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen het.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u:

  • scannen en per e-mail sturen of
  • per post sturen naar: Voorstraat 31, 4491 EV te Wissenkerke of
  • persoonlijk inleveren bij de balie op het gemeentehuis

Let op!

Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen naar de balie of een kopie mee te sturen bij uw aanvraag.

Het formulier moet op zijn laatst vrijdag 12 maart 2021 om 12.00 uur door de gemeente zijn ontvangen.

De persoon die voor u gaat stemmen ontvangt een volmachtbewijs. Daarmee kan hij of zij namens u stemmen.

Indien u naar het gemeentehuis wilt komen is een afspraak noodzakelijk. Dit kan gedaan worden via de website of telefonisch via 14 0113.

Te downloaden: