Wat gebeurt waar en wanneer

Week van de Visie

Onthulling bordjes bij toekomstbomen in alle kernen voorafgaand aan toekomstateliers

Burgemeester Demmers-van der Geest zal voorafgaand aan de toekomstateliers in elke kern van Noord-Beveland in aanwezigheid van de dorpsraad een bordje onthullen bij een onlangs geplante toekomstboom. De onthulling van de bordjes vormt het startpunt van de burgerparticipatie die plaatsvindt in elke kern van Noord-Beveland in het kader van de op te stellen Toekomst- en Omgevingsvisie. We heten u van harte welkom om bij deze feestelijke momenten aanwezig te zijn. De onthulling van de bordjes in de kernen vindt plaats op:

  • donderdag 21 maart om 18.45 uur in Kats; locatie Meulblok. De exacte locatie kunt u vinden op bijgaand kaartje onderaan (zie blauwe stip);
  • maandag 25 maart om 18.45 uur in Colijnsplaat; locatie Oude Haven. De exacte locatie kunt u vinden op bijgaand kaartje onderaan (zie blauwe stip);
  • dinsdag 26 maart om 18.45 uur in Geersdijk; locatie Westweg. De exacte locatie kunt u vinden op bijgaand kaartje onderaan (zie blauwe stip);
  • woensdag 27 maart om 18.45 uur in Kamperland; locatie speeltuintje Ripstraat. De exacte locatie kunt u vinden op bijgaand kaartje onderaan (zie blauwe stip).

Toekomstateliers

De visies worden ontwikkeld op basis van de inbreng van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hiervoor organiseren we onder andere Toekomstateliers in de zes kernen van Noord-Beveland:


•donderdag 21 maart in dorpshuis De Vriendschap, Noordlangeweg 6, Kats
•maandag 25 maart in dorpshuis De Brug, Havelaarstraat 101d, Colijnsplaat; op deze avond wordt tevens de visie Rondom Colijnsplaat gepresenteerd door stedenbouwkundig bureau Rothuizen.
•dinsdag 26 maart in dorpshuis Het Drenthehuis, Burg. P. Wissestraat 5, Geersdijk
•woensdag 27 maart in dorpshuis Casembroot, Alexiaplein 3, Kamperland

U bent van harte uitgenodigd één of meerdere avonden bij te wonen. Elke avond start om 19.30 uur. Mocht u niet in de gelegenheid zijn de avond bij te wonen in de kern waar u woont, dan bent u uiteraard welkom om op een avond in een andere kern te komen.

Toekomstlessen groep 7/8 op de scholen

Op maandag 18 maart werden er op scholen aan groep 7/8 toekomstlessen gegeven.

Tour

Medewerkers van de organisatie Futureconsult zullen in de Week van de Visie op verschillende plaatsen in de kernen van de gemeente verdere informatie ophalen voor de Toekomst- en Omgevingsvisie.

Na de Week van de Visie

Mei – juni 2019: Toekomstvisie opstellen

Het droomscenario voor Noord-Beveland wordt verwerkt tot een Toekomstvisie met heldere ambities voor Noord-Beveland. In een laatst consultatieve bijeenkomst mogen betrokkenen hun mening over de visie geven voordat deze wordt vastgesteld door de Raad.

Juni – september 2019: Toekomstvisie vaststellen en opstellen Omgevingsvisie

De Raad stelt de Toekomstvisie vast. Tegelijkertijd is de kick-off van de Omgevingsvisie en lopen deze twee projecten naadloos in elkaar over. Er wordt een Omgevingsvisie opgesteld over de fysieke leefomgeving, met aandacht voor bebouwing, infrastructuur, water, bodem, lucht, erfgoed en natuur.

Eind 2019: vaststellen Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie wordt vastgesteld door de Raad.