Wat gebeurt waar en wanneer

De Raad heeft op 4 juli de Toekomstvisie vastgesteld.

Tegelijkertijd is de kick-off van de Omgevingsvisie en lopen deze twee projecten naadloos in elkaar over. Er wordt een Omgevingsvisie opgesteld over de fysieke leefomgeving, met aandacht voor bebouwing, infrastructuur, water, bodem, lucht, erfgoed en natuur.

Eind 2019: vaststellen Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie wordt vastgesteld door de Raad.

Te downloaden: