Wat gebeurt waar en wanneer

Week van de Visie

Tentoonstelling maquettes groep 7/8 basisscholen

Op maandag 18 maart hebben de kinderen van groep 7 en 8 op de basisscholen een toekomstles gehad. Zij mochten hun ideeën verwerken in een maquette. Deze zijn tentoongesteld in de publiekshal van het gemeentehuis inclusief bijbehorende uitleg.

Na de Week van de Visie

Presentatie concept Toekomstvisie

Op dinsdag 4 juni wordt het concept van de Toekomstvisie gepresenteerd. Dit vindt plaats in dorpshuis De Stadsweide in Kortgene. De avond start om 19.30 uur. Om u voor te bereiden kunt u onderstaande brochure lezen waarin het voorkeursscenario en de ambities worden beschreven.

Mei – juni 2019: Toekomstvisie opstellen

Het droomscenario voor Noord-Beveland wordt verwerkt tot een Toekomstvisie met heldere ambities voor Noord-Beveland. In een laatst consultatieve bijeenkomst mogen betrokkenen hun mening over de visie geven voordat deze wordt vastgesteld door de Raad.

Juni – september 2019: Toekomstvisie vaststellen en opstellen Omgevingsvisie

De Raad stelt de Toekomstvisie vast. Tegelijkertijd is de kick-off van de Omgevingsvisie en lopen deze twee projecten naadloos in elkaar over. Er wordt een Omgevingsvisie opgesteld over de fysieke leefomgeving, met aandacht voor bebouwing, infrastructuur, water, bodem, lucht, erfgoed en natuur.

Eind 2019: vaststellen Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie wordt vastgesteld door de Raad.

Te downloaden: