Zorg

Werk, inkomen en zorg (WIZ)

Voor vragen over zorg, werk en inkomen kunt u terecht bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden. De afdeling WIZ is gevestigd in het Stadskantoor in Goes.

Kijk voor meer informatie op de website www.grdebevelanden.nl

Naar de website van GR de Bevelanden

Beschermd wonen

Mensen die vanwege ernstige psychiatrische of psychosociale problemen (tijdelijk) niet in staat zijn om zich zelfstandig in de samenleving te handhaven en een gevaar kunnen vormen voor zichzelf of voor anderen, kunnen een beroep doen op beschermd wonen.

Naar de pagina Beschermd wonen

Steunpunt Vrijwilligerswerk en Mantelzorg

Vacaturebank vrijwilligerswerk

Vrijwilligersverzekering