Informatiebijeenkomst Net op Zee Nederwiek 1 op 4 oktober 19:00-21:00

Op dinsdag 4 oktober 2022 bent u van harte welkom op de informatiebijeenkomst over Net op zee Nederwiek 1. Deze bijeenkomst wordt door het ministerie van EZK samen met TenneT georganiseerd en wordt gehouden in het Dorpshuis Het Akkoord, aan de Oudestraat 9 in Veere.

Directe aanleiding is de ter inzage legging van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD) voor het project Net op zee Nederwiek 1. In deze notitie staat welk tracé wordt onderzocht en welke milieu - onderzoeken worden uitgevoerd voor het op te stellen milieueffectrapport voor dit project

Aanmelden niet nodig

U kunt vrij inlopen tijdens deze bijeenkomst tussen 19.00 en 21.00 uur. U hoeft zich dus niet vooraf aan te melden. Tijdens de informatiebijeenkomst vindt u informatie over het project en de procedure. Ook kunt u vragen stellen aan medewerkers van TenneT en het ministerie van EZK.

De cNRD ligt ter inzage tot en met 20 oktober. U vindt hem hier https://www.rvo.nl/sites/default/files/2022-09/Concept-NRD-Net-op-zee-Nederwiek-1.pdf

Meer informatie over Net op Zee Nederwiek 1 staat op de website van RVO Net op zee - Nederwiek 1 (rvo.nl) en TenneT Net op zee Sloegebied