Reageren mogelijk op energieproject Net op Zee Nederwiek 1

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT zijn bezig met de procedure voor het energieproject “Net op Zee Nederwiek 1”. Dit project omvat de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar het Sloegebied in Borsele, om zo duurzame energie naar het vasteland te brengen.

Vanaf vrijdag 17 november 2023 kunt u de ontwerpbesluiten van dit project bekijken en uw zienswijze indienen. Deze zienswijzen worden meegenomen bij het opstellen van het definitieve besluit, waarna nog beroep mogelijk is bij de Raad van State.

Het definitieve besluit zal de weg vrijmaken voor overheden om het energieproject ruimtelijk in te passen en te realiseren. Bekijk het plan en dien uw zienswijze in op www.rvo.nl/nederwiek-1 van 17 november tot en met 28 december. Op 28 november is er een inloopbijeenkomst in Heinkenszand om iedereen op de hoogte te houden over het project en vragen te beantwoorden. We kijken uit naar uw betrokkenheid bij dit project!

Kom naar de informatiebijeenkomsten

De informatiebijeenkomst voor Net op Zee Nederwiek 1 vindt plaats op dinsdag 28 november 2023 in De Stenge, Stengeplein 1, 4451 CZ Heinkenszand. 

Tijdens deze avond zijn de volgende Rijks-energieprojecten aanwezig:

  1. Net op zee Nederwiek 1
  2. Hoogspanningsverbinding 380 kV Zeeuws-Vlaanderen
  3. Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland
  4. Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied
  5. Programma VAWOZ
  6. Kernenergie

Voor informatie over andere lopende energieprojecten in Zeeland bent u ook van harte welkom op woensdag 29 november 2023 in de CO3 Campus, Zeelandlaan 2, 4538 CA Terneuzen.

Tijdens deze avond zijn de volgende Rijks-energieprojecten aanwezig:

  1. Hoogspanningsverbinding 380 kV Zeeuws-Vlaanderen
  2. Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland
  3. Programma VAWOZ

Meer informatie

Meer informatie over Net op Zee Nederwiek 1 vindt u op: www.netopzee.eu en www.rvo.nl/nederwiek-1.

Voor de informatiebijeenkomsten is ook een speciale promotiepagina: rvo.nl/informatiebijeenkomsten-energieprojecten-zeeland.