Uitrit of inrit aanleggen

Algemeen

Een inrit of uitrit is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg. Voordat u een inrit of uitrit mag aanleggen, moet u dit eerst melden aan de gemeente.

Beschrijving

Voor het aanleggen of veranderen van een uitweg op de openbare weg of een inrit over gemeentegrond gelden spelregels. Die spelregels staan in artikel 2:12, lid 3, van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) en in de beleidsregels voor het maken of veranderen van een uitweg.
De belangrijkste spelregels zijn:

  1. U mag een uitweg of inrit niet zelf aanleggen of veranderen.
  2. U moet uw wensen vooraf melden aan de gemeente. Hiervoor is een online formulier beschikbaar.
  3. Uw melding wordt binnen 4 weken beoordeeld.

Als uw plannen niet voldoen aan de spelregels krijgt u van de gemeente bericht dat de werkzaamheden niet uitgevoerd mogen worden. Als de plannen akkoord zijn, zorgt de gemeente voor het uitvoeren van de werkzaamheden. U krijgt dan eerst een voorstel met een rekening toegestuurd.

Melden inrit of uitweg aanleggen

Wat kost het?

De melder moet alle kosten die gepaard gaan met de aanleg, verandering of verwijdering van de uitweg voor zijn rekening nemen.

  • Voor het aanleggen van een standaard uitrit (3 m breed met uitritbanden) geldt een vast bedrag van € 298,-
  • Alle bijkomende kosten voor extra m’ breedte of het verplaatsen van kolken, verlichting, bebording, nutsvoorzieningen of andere zaken worden tegen werkelijke kosten naderhand doorberekend.

*Indien voor de inrit meer dan 3m2 openbare verharding moet worden aangepast of gerealiseerd, wordt € 60,- per
extra vierkante meter in rekening gebracht.
Als voorbeeld kost een inrit van 10m2: € 298,- + 7 * € 60,- = € 718,-.

Lokale regelgeving

  • Algemene Plaatselijke Verordening