Zeeuwse gemeenten, waterschap en waterbedrijf blijven samenwerken voor toekomstbestendige waterhuishouding

Zeeuwse gemeenten, waterschap en waterbedrijf blijven samenwerken voor toekomstbestendige waterhuishouding

De Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland + krijgt een vervolg! Op 24 november 2022 ondertekenen alle Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf een overeenkomst om intensief te blijven samenwerken in de (afval)waterketen. Dat betekent dat partijen de inrichting van openbare ruimte, riolering, rioolwaterzuivering en drinkwatervoorziening op elkaar afstemmen en waar mogelijk taken samen uitvoeren. Jurgen Vervaet, wethouder van de gemeente Terneuzen is de nieuwe voorzitter van de SAZ+.

Van iedere deelnemende organisatie nemen er collega’s deel aan werkgroepen voor bepaalde thema’s. Denk aan de werkgroep Gezamenlijke voorbereiding Omgevingsvisie, data uitwisseling rioolinfrastructuur, RIOBASE (een raamwerk voor op risico’s en data gebaseerd rioolbeheer voor kleinere gemeenten), gezamenlijke ontwikkeling gemeentelijk grondwaterbeleid of SWO (het uitvoeringsprogramma voor de stedelijke wateropgave). 

Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt wordt samenwerking in de afvalwaterketen nòg belangrijker. Zo kunnen we specifieke kennis en ervaring van elkaar benutten om de waterhuishouding in Zeeland toekomstbestendig te maken!