Afschrift akte burgerlijke stand (geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte)

Algemeen

Een akte wordt door de gemeente, waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, opgemaakt bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap en overlijden.
Een afschrift van een akte burgerlijke stand kan alleen aangevraagd worden bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Afspraak maken

Afschrift akte burgerlijke stand aanvragen voor burgers (met DigiD en iDEAL)

Afschrift akte burgerlijke stand aanvragen voor bedrijven (met E-herkenning en iDEAL)

Een afschrift van een akte burgerlijke stand kan alleen aangevraagd worden bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Als het afschrift digitaal is aangevraagd, sturen wij het origineel per post op. Deze ontvangt u binnen 5 dagen. 

Afspraak maken aan de balie

U legitimeert zich met een geldig identiteitsbewijs. Het afschrift kunt u dan direct meenemen.

Kunt u zelf niet naar het gemeentehuis komen en lukt digitaal aanvragen ook niet? U kunt iemand machtigen om een afschrift voor u aan te vragen. Degene die u gemachtigd heeft moet het volgende meenemen:

  • Een verklaring, ondertekend door degene waar het afschrift voor is, waarin staat dat u gemachtigd bent een afschrift burgerlijke stand voor hem of haar aan te vragen. Indien het gaat om een overlijdensakte, deze mag, als er geen volmacht is, ook door de erfgenamen worden aangevraagd.
  • Een geldig identiteitsbewijs van de persoon die u gemachtigd heeft.
  • Uw eigen identiteitsbewijs.

Wat kost het?

Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand kost in 2024 € 16,60.