Toegankelijkheid website

De gemeente Noord-Beveland wil voldoen aan de open standaard Digitoegankelijk (EN 301 549 met WCAG 2.1). Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Meer over dit onderwerp kunt u lezen in de Toegankelijkheidsverklaring.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze websites te bevorderen

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website doorlopend toetsen door een automatische toetstool. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Handmatige inspectie door een onafhankelijke leverancier.

Meld problemen met de toegankelijkheid van deze website

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@noord-beveland.nl.