Afvalcontainers

Algemeen

De grijze container met grijze kleurclip voor PMD+ afval en de grijze container met groene kleurclip voor gft-afval worden om de week geleegd. In de afvalkalender staat voor elk dorp op welke dagen het afval wordt opgehaald.

Afval ophalen

In het buitengebied worden de beide containers op dinsdag of vrijdag van de even weken geleegd (zie afvalkalender).

Het is belangrijk dat u uw container in de kernen vóór 7.30 uur op de verzamelplaats zet en in de buitengebieden vóór 7.00 uur.

Hoe plaatst u de container?

  • Plaats de container alleen op de daarvoor bestemde aanbiedplaats;
  • Zet de container niet tegen een paaltje, muurtje of lantaarnpaal;
  • Plaats de container ongeveer een stoeptegel uit elkaar;
  • Zet de container neer met de wielen en het handvat van de straat af. 

Het huisvuil wordt ingezameld door de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD).

Voor meldingen of klachten kunt u terecht bij de klantenservice van de ZRD.

Extra PMD+ container

Als u een extra PMD+ container wilt hebben, kunt u dit aanvragen bij de gemeente. Dit kost € 142,00 per jaar.