Algemene informatie Europees Parlementsverkiezing 6 juni 2024

Op 6 juni 2024 zijn er weer verkiezingen en mag u gaan stemmen. Dit jaar kiezen we de leden van het Europees Parlement. Met uw stem bepaalt u mee wie er in het Europees Parlement komen.

Wanneer kunt u stemmen?

U kunt donderdag 6 juni 2024 van 7.30 tot 21.00 uur uw stem uitbrengen. 

Waar gaan deze verkiezingen over?

Het Europees Parlement (EP) is de vertegenwoordiging van de inwoners van de Europese Unie. Het Parlement heeft drie belangrijke taken: 

1) Wetten goedkeuren

Samen met de Raad van de Europese Unie keurt het Parlement wetten goed of af. 

2) Regels en instellingen controleren

Het Parlement controleert de Europese Commissie en andere EU-instellingen. 

3) Begroting goedkeuren

Het Parlement en de Raad van de Europese Unie stellen de begroting van de Europese Unie vast. 

Het Europees Parlement heeft inspraak op veel verschillende thema’s. Denk bijvoorbeeld aan economie, handel, milieu, klimaatverandering en mensenrechten.

Op wie kunt u stemmen?

Eind mei ontvangt u de kandidatenlijsten in uw brievenbus. Hierop staan de kandidaten waarop u op 6 juni kunt stemmen. Daarnaast vindt u op de kandidatenlijst ook alle locaties van de stembureaus en informatie over stempassen, kiezerspassen en volmachten. 

Waar kunt u stemmen?

In de gemeente Noord-Beveland heeft elke dorpskern één of meerdere stembureaus. U hoeft niet per se naar het stembureau in uw eigen dorp, u mag bij elk stembureau in de gemeente Noord-Beveland stemmen. Hieronder ziet u waar de stembureaus gevestigd zijn:

 • Amaliahof, Eduard Flipsepad 1 Wissenkerke
 • Dorpshuis Casembroot, Alexiaplein 3 Kamperland
 • Dorpshuis Het Drenthehuis, Burg. P. Wissestraat 3 Geersdijk
 • Dorpshuis de Vriendschap, Noordlangeweg 6 Kats
 • Dorpshuis de Stadsweide, Stadspolderlaan 1 Kortgene
 • Zorgcentrum Cleijenborch, Dokter Maasstraat 4 Colijnsplaat

Let op! Het stembureau in Wissenkerke is dit jaar niet in Zaal onder de Toren. Het stembureau in Colijnsplaat is dit jaar niet in dorpshuis De Brug.

Alle stembureaus in de gemeente Noord-Beveland zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Hoe werkt stemmen bij de verkiezingen?

 • Uiterlijk twee weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempas. 
 • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau. 
 • Op het stembureau levert u uw stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
 • Op het stembureau krijgt u een stembiljet. Hierop staan alle lijsten (partijen) die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
 • Het stembiljet neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
 • Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen. 
 • U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
 • Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien. 
 • Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.