Asbest verwijderen

Algemeen

Asbest werd vroeger gebruikt als bouwmateriaal, maar het is sinds 1994 verboden dit nog langer te gebruiken. Wanneer asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen er kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom is het belangrijk dat u zich aan bepaalde regels houdt.

Asbest verwijderen

  • Asbest verwijderen in of bij uw woning of ander bouwwerk? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente. Ook als er sprake is van bijvoorbeeld vergunningsvrij (ver)bouwen, moet het gemeld worden als hierbij asbest vrijkomt.
  • Bent u niet de eigenaar van de woning of het bouwwerk, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.
  • Via het Omgevingsloket kan gecheckt worden of een sloopmelding voldoende is voor het verwijderen van asbest. Soms is namelijk een vergunning nodig is voor de werkzaamheden die samenhangen met het verwijderen van asbest.
  • Een sloopmelding moet minimaal 4 weken (bedrijfsmatig) of 7 dagen (particulier) voor aanvang van de werkzaamheden ingediend worden.

Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Particulier asbest verwijderen

Als particulier is er altijd een melding nodig. Deze kunt u indienen via https://omgevingswet.overheid.nl/home. U kunt de werkzaamheden zelf uitvoeren wanneer de hoeveelheid asbesthoudend materiaal niet groter is dan 35 m2, uit een woning of bijgebouw van de woning komt en het gaat om:

  • niet-gelijmde vloerbedekking (of -tegels)
  • geschroefde hechtgebonden asbest bevattende vlakke platen of golfplaten

Als het om een grotere hoeveelheid asbest gaat, dus meer dan 35m2, is het een vereiste dat er een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf en asbestverwijderaar ingeschakeld wordt. Hetzelfde geldt voor alle andere te verwijderen asbest, omdat er sprake kan zijn van zeer gevaarlijk asbest en vanwege de bescherming van de volksgezondheid deskundig verwijderd moet worden.

Bedrijfsmatig asbest verwijderen

Voor alle overige gevallen van verwijdering van asbest moet ook een sloopmelding gedaan worden, maar gelden er andere regels. De termijn voor het indienen is langer en u moet een asbestinventarisatie door een deskundige laten uitvoeren. U dient altijd asbest te laten verwijderen door een erkend asbestverwijderingsbedrijf.

Wat kost het?

Verpakkingsmaterialen, bestaande uit dikke folie, zakken en tape, zijn tegen kostprijs verkrijgbaar bij de milieustraat.