Automatische incasso, machtiging

Algemeen

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso, dit heet een machtiging. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in een aantal termijnen van uw rekening af te schrijven.

Machtiging digitaal doorgeven

Wat moet ik doen?

Toestemming geven

U vult een (digitaal) formulier of de groene machtigingskaart in.

Intrekken

Als u de automatische incasso wilt intrekken, dan vult u de rode kaart in. U krijgt deze kaart bij uw bank.

Formulier