Bed and Breakfast

Naar aanleiding van de hoeveelheid vragen omtrent het realiseren van een Bed and Breakfast geeft de gemeente Noord-Beveland algemene informatie en antwoorden

Veel gestelde vragen B&B

Een B&B is een kleinschalige overnachtingaccommodatie die tot de kleinschalige verblijfsrecreatie gerekend wordt. De B&B voorziening is een nevenfunctie naast het wonen. Een B&B is wat betreft de activiteit, omvang en schaalgrootte niet te vergelijken met een pension, hotel of horecagelegenheid (lees: HOtel, REstaurant, CAfé) en niet openbaar. Een B&B is dusdanig kleinschalig, dat de kans op overlast voor de omgeving evenals de kans op onevenredige toename van de parkeerdruk te verwaarlozen is. 

Wanneer u een woning heeft welke is gelegen binnen de dorpskernen van Colijnsplaat, Geersdijk, Kamperland, Kats, Kortgene of Wissenkerke, dan is er geen vergunning nodig voor het bieden van logies met ontbijt in de bestaande eet- en slaapvertrekken van een woning tot een maximum van 3 kamers en voor maximaal 5 gasten.

Het college kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan voor het toestaan van maximaal 8 bedden. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.

  • het aantal kamers mag niet meer bedragen dan 5,
  • er dient voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein te worden gerealiseerd
  • de B&B kan alleen worden aangeboden door de hoofdgebruiker van het pand
  • de B&B mag door de bouwkundige opzet, indeling en maatvoering niet kunnen functioneren als een zelfstandige woning
  • de B&B mag alleen in bestaande bouwwerken worden ondergebracht

Voor een aantal adressen binnen Kortgene zijn er andere regels van toepassing. Dit betreft Hoofdstraat 1 t/m 49, Kaaistraat 1 t/m 27 en Kaaioprit 2 t/m 8.

Voor het aanvragen van een vergunning of voor het indienen van een schetsplanprocedure kunt u meer informatie vinden op de pagina 'Omgevingsvergunning'.

Wanneer u een woning heeft in het buitengebied dan heeft u geen vergunning nodig voor het bieden van logies met ontbijt in de bestaande eet- en slaapvertrekken van een woning.

Wanneer u een B&B wilt beginnen in een bijgebouw dan zijn er andere regels van toepassing. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met de afdeling Beleid en projecten of uw vraag mailen naar info@noord-beveland.nl.

Wanneer u een woning heeft welke is gelegen op een bungalowpark dan is het niet toegestaan om een B&B te beginnen. Wanneer u een recreatiewoning heeft dan is het ook niet toegestaan om een B&B te beginnen bij deze recreatiewoning.

Het betreft dan (recreatie) woningen op de volgende parken en recreatieterreinen: Veerse Meer I, De Boogerd, Aqua Village, de Banjaard, de Korenbloem, Oostdijk, De Paardekreek, Deltapark, Deltona, Havenfront, Rancho Grande, Ruiterplaat, Schotsman, Camperveer, Sophiahaven, De Groote Duynen, Ganuenta, De Paardekreek, Orisant en Havenkanaal Kamperland.

De B&B dient brandveilig te zijn. Afhankelijk van de omvang en de indeling zijn er rookmelders en blusmiddelen vereist. Ook kan er sprake zijn van brandcompartimentering. Voor meer informatie omtrent het aanbrengen van de juiste brandveiligheidsvoorzieningen kunt u het beste contact opnemen met de Veiligheidsregio Zeeland.

Er dient voldoende parkeergelegenheid gecreëerd te worden op eigen terrein zodat de parkeerdruk in de omgeving niet toeneemt.

Het aantal personen en het aantal overnachtingen moet worden bijgehouden. Dit mag men zelf bijhouden, bijvoorbeeld via Excel. De gemeente kan ook een nachtverblijfregister toesturen, waarop het aantal overnachtingen kan worden bijgehouden.

Aan het eind van het jaar wordt om een opgave van het totaal aantal overnachtingen gevraagd en een paar maanden later wordt er een aanslag toeristenbelasting opgelegd.

Eigenaren van een B&B hebben de plicht om een nachtregister bij te houden ingevolge artikel 438 van Wetboek van Strafrecht.

Indien in de B&B géén alcoholhoudende drank wordt verkocht heeft de eigenaar géén Alcoholwetvergunning nodig. De B&B mag dan geen alcoholhoudende drank tegen betaling verstrekken. Als een B&B wel alcoholhoudende drank wil verkopen, is een vergunning op grond van de Alcoholwet noodzakelijk.

Een (startend) B&B moet zich melden bij de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. Op basis van de verstrekte gegevens bepaalt de Belastingdienst welke belastingwetten in het concrete geval van toepassing zijn.

De Voedsel- en Warenautoriteit is belast met handhaving Warenwet en de Alcoholwet. Hygiënewetgeving is op B&B van toepassing omdat er een ontbijt wordt bereid. Dit betekent dat een B&B onder andere voor een hygiënische bereidingsplaats voor voedsel moeten zorgen. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) kan hierover informatie op maat verstrekken.

Mail uw vraag dan naar info@noord-beveland.nl.