Bekendmakingen verordeningen in elektronisch gemeenteblad

Verordeningen, beleidsregels, verkeersbesluiten en bestemmingsplannen worden bekendgemaakt in het Gemeenteblad. U kunt het gemeenteblad raadplegen via de website Officiële bekendmakingen. Onderstaand treft u een stappenplan aan.

  1. U gaat naar de website Officiële bekendmakingen;
  2. U klikt links bovenaan op ‘Uitgebreid zoeken’;
  3. Daarna klikt u links op ‘Officiële bekendmakingen’;
  4. In het midden onder het kopje ‘Documentsoort en gedetailleerde gegevens’ vinkt u ‘Gemeenteblad’ aan;
  5. U vult rechts onder ‘Publicerende organisatie(s)’ in: Noord-Beveland. Vervolgens klikt u ‘Noord-Beveland’ aan en klikt u op de knop ‘bevestigen’;
  6. Tot slot klikt u rechts onderin op de oranje knop ‘Start zoekopdracht’.

Nu ziet u alle bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de gemeente Noord-Beveland. De nieuwste bekendmaking, mededeling of kennisgeving staat bovenaan.
Via de website Overheid.nl kunt u de actuele verordeningen, overige algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels raadplegen. Bestemmingsplannen kunt u raadplegen via de website Ruimtelijke plannen

Let op: het is mogelijk dat beleidsregels van vóór 1 juli 2021 nog niet zijn geplaatst op de website Overheid. Neem bij twijfel over het al dan niet bestaan van een beleidsregel contact op met de gemeente.