Beleidsregels

Op 1 augustus 2019 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van het college van b en w en enkele vertegenwoordigers van Buurt Comité Kern Colijnsplaat naar aanleiding van de ontstane commotie over de huisvesting van arbeidsmigranten in de kern Colijnsplaat. Tijdens dit overleg is een petitie overhandigd, op welke petitie het college van b en w bij brief van 17 september 2019 heeft gereageerd. Daarnaast heeft het college van b en w in haar collegevergadering van 10 september 2019 een notitie uitgangspunten huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld, waarbij de huidige stand van zaken bij huisvesting van arbeidsmigranten en overlastsituaties wordt geschetst. Deze notitie is hieronder te raadplegen.