Beschermd wonen

Mensen die vanwege ernstige psychiatrische of psychosociale problemen (tijdelijk) niet in staat zijn om zich zelfstandig in de samenleving te handhaven en een gevaar kunnen vormen voor zichzelf of voor anderen, kunnen een beroep doen op beschermd wonen.

Kijk voor meer informatie op de website Aanbieders Beschermd Wonen in Zeeland - CZW Bureau