Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling: als je er samen met je buren niet uitkomt

Blaffende honden, rommel, onenigheid over parkeerplekken, overhangende takken of harde muziek; allemaal zaken waarvoor je niet gelijk naar de politie stapt. Soms kom je er samen met de buren niet (meer) uit. Dan is Buurtbemiddeling een goede manier om samen tot een oplossing te komen.

Buurtbemiddeling helpt om overlast tussen bewoners onderling te verminderen of op te lossen. De bemiddelaars helpen buurtbewoners om er samen uit te komen, zodat ruzies kunnen worden voorkomen of beëindigd. Ook bewoners van Noord-Beveland kunnen een beroep doen op buurtbemiddeling.

Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers en bieden handvatten en ondersteuning bij woonoverlast. Ze lossen geen problemen op, maar begeleiden en ondersteunen ruziënde partijen om ze ‘rond de tafel’ te krijgen en ze zelf een oplossing te laten bedenken waar beide partijen achter staan. De bemiddelaars kunnen goed luisteren, zijn onpartijdig en geven geen oordeel. Ze hebben geheimhoudingsplicht en worden permanent bijgeschoold.

Uit ervaring blijkt dat eigen gevonden oplossingen duurzamer werken dan opgelegde oplossingen. Daarbij zijn de buurtbewoners zelf verantwoordelijk voor de oplossing van het conflict. Ervaring wijst uit dat driekwart van de burenruzies via buurtbemiddeling tot een oplossing komen.

Buurtbemiddeling De Bevelanden is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Noord-Beveland, woningcorporatie RWS, de politie en SMWO. De buurtbemiddelaars bestaan uit een gevarieerd gezelschap van vrijwilligers met verschillende achtergronden en leeftijden.

Buurtbemiddeling De Bevelanden wordt gecoördineerd door SMWO. Aanmelden kan via de website van SMWO.

Wilt u weten wat buurtbemiddeling inhoudt? Bekijk dan onderstaand filmpje.

Buurtbemiddeling West-Brabant en Zeeland