Charlie compagnie 17 Painfbat GFPI en Colijnsplaat

In januari 1994 was de C(harlie)compagnie van 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene aan de beurt voor de organisatie van de traditionele koorduitreiking. Het destijds voor de militairen van de Irene Brigade ingestelde "invasie-fluitkoord" wordt sinds 1982 ook gedragen door de hedendaagse Fuseliers, als een eerbewijs voor hun traditiegevers. In Oirschot ontstond de gewoonte om die koorden aan de nieuwe Fuseliers te laten uitreiken door de oud-strijders van de Irene Brigade. Bovendien moet dit gebeuren op een voor de Brigade en het Garderegiment historische plaats. Majoor Rooyakkers, toen commandant van de compagnie, koos in overleg met de regimentscommandant voor de locatie Colijnsplaat.

Ruim veertig oud-strijders van de voormalige Irene Brigade kwamen op die 13e januari 1994 naar het Zeeuwse dorp. Onder hen ook een aantal oud-leden van de Verkenningsafdeling. Eén van hen, Ad Raaymakers, had ter voorbereiding enkele dagen eerder een verhaal verteld aan de leerlingen van de basisscholen. De scholen werden ook betrokken bij de herdenking op de dag zelf. Het werd een geslaagde dag, zowel voor de oud-strijders, de Fuseliers als voor de aanwezige en betrokken inwoners van Colijnsplaat.
Een maand of twee later ontving de C-Compagnie dan ook een uitnodiging om op 4 mei aanwezig te zijn met een delegatie voor de dodenherdenking op 4 mei. Deze uitnodiging werd graag aanvaard en is inmiddels een jaarlijkse gewoonte geworden.

De betrokkenheid met de basisscholen werd ook aangehouden. Een jaar later nodigde de compagnie de leerlingen van de hoogste groepen van beide basisscholen uit voor een bezoek aan de kazerne in Oirschot. De leerlingen maakten graag kennis met de hindernisbaan, de wapens en de pantservoertuigen van de Fuseliers. Ook dit bezoek werd een succes en het zou daarom een tweejaarlijks vervolg gaan krijgen.
De scholen toonden hun betrokkenheid tijdens de uitzending van "hun" compagnie naar Bosnië. De Charlie-compagnie verbleef, als onderdeel van 17 (NL) Mechbat GFPI, van juni tot en met december 1996 in Knesevo. Daar ontvingen de Fuseliers tientallen kaarten en briefjes van de leerlingen, die allemaal werden beantwoord.