College van B&W

College van B&W

Foto college
College van Burgemeester en Wethouders: gemeentesecretaris Melis, wethouder Van der Maas, burgemeester Meeuwisse, wethouder Van Belzen, wethouder Maas.