Denk Mee Noord-Beveland

Denk Mee Noord-Beveland is een plek waar alle inwoners van het eiland mee kunnen denken met bepaalde projecten voor hun dorp of de hele gemeente. Waar en wanneer het de inwoners uitkomt. 

Wat is het?

Denk Mee Noord-Beveland kan worden ingezet om ideeën te verzamelen, te discussiëren, enquêtes te houden of kort te polsen naar de mening van inwoners over een standpunt. 

Voor wie?

Noord-Beveland heeft zeer betrokken inwoners. We vinden het dan ook belangrijk om van zoveel mogelijk inwoners te horen wat ze vinden. Zo worden er bijvoorbeeld inloopavonden over projecten georganiseerd. Toch is er een groep inwoners die minder snel naar een inloopavond komt. Dat kan verschillende redenen hebben. Met Denk Mee Noord-Beveland kunnen we nog meer inwoners bereiken om mee te denken over projecten. Zo combineren we online en offline participatie. 

Waar?

Alle inwoners van gemeente Noord-Beveland kunnen zich aanmelden via denkmee.noord-beveland.nl