Discriminatie melden

Discriminatie is niet toegestaan. Men spreekt over discriminatie als iemand of een bepaalde groep mensen anders wordt behandeld op grond van kenmerken die er niet toe (mogen) doen. Veel discriminatie wordt (nog) niet gemeld. Heeft u of iemand in uw omgeving hiermee te maken of wilt u advies? Dan kunt u dit melden bij Discriminatie.nl Zeeland. Dit kan ook anoniem en is geheel kosteloos.

Discriminatie.nl Zeeland is een antidiscriminatievoorziening voor alle dertien gemeenten in Zeeland

Discriminatie.nl Zeeland werkt als onafhankelijke organisatie aan het voorkomen en bestrijden van discriminatie (op grond van sekse, afkomst, leeftijd, handicap, seksuele gerichtheid etc.). Iedereen kan bij Discriminatie.nl Zeeland terecht voor steun en advies bij alle vormen van discriminatie en ongelijke behandeling.

Rechtstreeks melden bij Discriminatie.nl Zeeland.

Bezoekadres Discriminatie.nl Zeeland:

Stationspark 27c 4462 DZ Goes
T. 0113-397171 
E. info@adbzeeland.nl