Dorpsraden

Algemeen

Een dorpsraad is een groep vrijwilligers die zich sterk maakt voor belangen van bewoners in het dorp. Het doel van deze verenigingen is de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden of te vergroten.

Belang van een dorpsraad

Het bestuur van de gemeente Noord-Beveland vindt participatie van burgers belangrijk. De bewonersorganisaties behartigen in het algemeen het belang van hun dorp of wijk. Zij helpen de gemeente meer inzicht te krijgen in wat de gemeenschap wil, waardoor de betrokkenheid van de burger bij het bestuur wordt vergoot.

De bewonersorganisaties spelen een belangrijke rol bij:

  • Het overbruggen van de kloof tussen overheid en burgers. 
  • Stimuleren van de belangstelling bij burgers voor gemeenschapszaken. 
  • Burgers laten zien dat zij mede verantwoordelijk zijn voor hun eigen leefomgeving.

Contactgegevens dorpsraden/bewonersverenigingen Noord-Beveland

Dorpsraden

Contactpersoon: Mevr. J. Janssen
Postadres: Zuid - Kerkstraat 4
4486 BR Colijnsplaat
E-mail: dorpsraadcolijnsplaat@gmail.com
Website: www.dorpsraadcolijnsplaat.info

Contactpersoon: Toine Bos
Veerweg 21
4493 AL Kamperland
E-mail: dorakamperland@gmail.com
Tel: 06 54747851
Website: www.dorak.nl

Voorzitter: F. Giljamse
E-mail: dorpsraadkats@gmail.com
Tel.: 0113 269950

Secretariaat
Mevr. Buijtink
Veerdam 36
4484 NV Kortgene
E-mail: secretaris@dorpsraadkortgene.nl
Tel.: (0113) 26 94 63

Contactpersoon: mevr. E. de Vries
Zuidstraat 15
4491 EM Wissenkerke
E-mail: dorpsraadwissenkerke@gmail.com
Website: https://dorpsraadwissenkerke.wordpress.com

Contactpersoon: Dhr. Van der Stoep (voorzitter)
Adres: Barkey Wolfstraat 11
4494NP Geersdijk
E-mail: info@dorpsraad-geersdijk.nl
Website: www.dorpsraad-geersdijk.nl
Tel.: (0113) 306060

Contactpersoon: mevr. Turkenburg (voorzitter) en mevrouw Duthler (secretaris)
Postadres: Sternlaan 29, 4493 SH Kamperland
E-mail: secretariaatbvds@outlook.com

Contactpersonen: Paul Manders (voorzitter), Ellen Broens (secretaris), Flory Bruggeman (penningmeester)
Postadres: Lindenlaan 3, 4493 CR Kamperland
Telefoon: 06-47188048
E-mail: ruiterplaat4493@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/483924559976420