drs. G.L. (Loes) Meeuwisse

Afbeelding burgemeester Meeuwisse

De burgemeester wordt benoemd door de Kroon voor een periode van 6 jaar. Naast voorzitter van het college (van burgemeester en wethouders) en de gemeenteraad heeft zij enkele bijzondere taken en bevoegdheden. Wanneer de burgemeester deze bijzondere taken uitoefent of bevoegdheden gebruikt opereert zij niet namens de gemeenteraad of het college. De burgemeester legt wel verantwoording af aan de raad.

Functie

Burgemeester

Portefeuille

 • Algemene bestuurlijke zaken en co√∂rdinatie van beleid (Wettelijke taak)
 • Openbare orde en veiligheid (Wettelijke taak) en handhaving algemeen
 • Brandweer (Wettelijke taak)
 • Bedrijfsvoering (Facilitaire zaken, communicatie, Informatie en automatisering en Personeel & Organisatie)
 • Energiezaken/PZEM
 • Water/Nationaal Park Oosterschelde
 • Visserij
 • Regionale samenwerking/samenwerking De Bevelanden
 • Handhaving openbare orde, horeca, bouwen en wonen¬†(bijna gehele handhaving binnen gemeente)
 • Huisvesting vluchtelingen

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie:

 • Lid Stichting Zeeuwse Publieke Belangen
 • Lid Aandeelhouderscommissie PZEM
 • Lid dagelijks bestuur Veiligheidsregio Zeeland

Niet uit hoofde van de functie:

 • Lid Economic Board Zeeland
 • Lid Raad van Toezicht Cultuur Kwadraat
 • Lid Raad van Toezicht WVO Zorg