Eindeloos Gezond

In de zomer van 2022 zijn er gesprekken geweest met de huisartsen over de
gezondheid van de inwoners van Noord Beveland. De aanleiding hiervan is dat
Noord Beveland op het gebied van gezondheid niet heel goed scoort. Dit beeld
wordt bevestigd door de huisartsen, in hun dagelijks werk merken ze de gevolgen
van een ongezonde leefstijl. Dit uit zich, met name op latere leeftijd, in een
toename van chronische (welvaarts)ziektes zoals diabetes, obesitas en hart en
vaatziekten. Aangegeven werd dat deze ziekten voor een deel voorkomen
kunnen worden door onze kinderen op jonge leeftijd het belang van gezond eten
en bewegen te leren. Primair ligt deze taak bij de ouders, maar een stimulerende
rol wordt hier ook steeds meer verwacht van de gemeenten en het onderwijs.
Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente het voortouw genomen en zijn er
meerdere gesprekken geweest met de directeuren van de vier basisscholen, de
regiomanager van Kibeo, de huisartsen, de tandarts en de GGD.

De centrale vraag hierin is: Hoe kunnen we onze inwoners stimuleren om
gezonder te leven om zo een gezonde toekomst en toegankelijke zorg te
bewerkstelligen? Omdat preventie al ingezet kan worden bij kinderen vanaf hun
geboorte richten we ons bij dit project nu op kinderen tussen de 0 en 13 jaar,
want de jeugd heeft de toekomst!