Erkenning

Algemeen

Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of de duomoeder wilt zijn, moet u het kind erkennen. U hoeft niet de biologische vader te zijn. U regelt erkenning van een kind op het gemeentehuis.

Wat u moet weten

Wat u moet regelen, hangt af van het moment waarop u het kind erkent: vóór de geboorte, bij de aangifte van de geboorte of ná de aangifte van de geboorte.

Voor de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht.

 • De moeder moet meekomen naar het gemeentehuis omdat zij toestemming moet geven.

 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke vader of duomoeder.

 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, heeft het kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u beiden hierna krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Let op! Bij erkenning krijgt u allebei het gezag over het kind, als u dit niet wilt kunt u dit tijdens de erkenning aangeven, zie ook; ouderlijk gezag over uw kind(link is extern).

Bij aangifte geboorte

 • Hiervoor moet de moeder van het kind toestemming geven. 

 • Voor de erkenning van uw eerste kind komt u samen. Neem dan allebei een geldig identiteitsbewijs mee.

 • Als de vader of duomoeder al een eerder kind uit dezelfde relatie heeft erkend, dan kan hij/ zij de erkenning alleen doen. De moeder moet altijd schriftelijke toestemming geven.

 • Wordt een kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen? De vrouwen kunnen samen moeder worden als zij bij de geboorteaangifte een donorverklaring bij zich hebben.

Na aangifte geboorte

 • Iedereen die geen wettelijke vader heeft, kan erkend worden.

 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.

 • Als het kind 12 jaar of ouder is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.

 • Als het kind 16 jaar of ouder is, moet alleen het kind toestemming geven.

Erkenning soms niet mogelijk

U kunt een kind niet erkennen in de volgende situaties:

 • Het kind heeft al 2 ouders.

 • Het kind heeft niet geleefd.

Meenemen

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

 • Als het kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte van het kind.
 • Als u in het buitenland woont of heeft gewoond: een 'verklaring van ongehuwd zijn', als het nodig is met legalisatie- of Apostillestempel(s).

Afspraak maken