Evenement organiseren

 • 1 Huidige: Toelichting
 • 2 Uw gegevens
 • 3 Contactgegevens organisatie
 • 4 Wijze van communiceren
 • 5 Locatie en soort evenement
 • 6 Bouwsels
 • 7 Brandgevaarlijke stoffen
 • 8 Datum en duur van het evenement
 • 9 Evenement
 • 10 Horeca-activiteiten
 • 11 Verkeer en parkeren
 • 12 Overige voorzieningen
 • 13 Bijlagen
 • 14 Voorbeeldweergave
 • 15 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld

Met dit formulier kunt u een evenementenvergunning aanvragen.

Lees eerst de Toelichting evenementen.

Toe te voegen bijlagen
Aan het einde van het formulier moet u eventueel bijlagen uploaden:

 1. Bij gebruiksmelding verstrekt de melder:
  1. Situatieschets met noordpijl
  2. Plattegrond op schaal of met maatvoering waarop de aanwezige objecten groter dan 25 m² zijn aangegeven
    
 2. Plattegrond van iedere verblijfsruimte (bv. bijeenkomsttent, tribune) die is bestemd voor meer dan 150 mensen tegelijk, waarbij hoogste bezetting van die verblijfsruimte wordt opgegeven. Per verblijfsruimte wordt aangegeven:
  1. de voor personen beschikbare oppervlakte;
  2. de gebruiksbestemming;
  3. de opstelling van inventaris en van de in artikel 5.5 van het Besluit bedoelde inrichtingselementen met aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn:
   • brand- en rookwerende scheidingsconstructies;
   • vluchtroutes;
   • draairichting van doorgangen als bedoeld in artikel 4.16;
   • nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;
   • vluchtrouteaanduidingen als bedoeld in artikel 4.15;
   • noodverlichting als bedoeld in artikel 4.3;
   • brandblusvoorzieningen als bedoeld in artikel 4.20, en
   • brandweeringang als bedoeld in artikel 4.24.

Voorbeeldweergave
Na het invullen krijgt u een overzicht van de gegevens en kunt u deze direct digitaal verzenden.

Let op: Meld het evenement tijdig.

Doet u deze aanvraag als burger of namens een organisatie? Verplicht

Druk op 'Volgende pagina' om verder te gaan.