A.G. (Adrie) van der Maas

Foto wethouder Van der Maas

Functie

Wethouder, derde locoburgemeester

Portefeuille

 • Economische zaken en bedrijventerreinen
 • FinanciĆ«n en Belastingen
 • (Grootschalige) Aquacultuur inclusief KingFish
 • Milieu (OLAZ, ZRD, MEC) / RUD
 • Duurzaamheid, klimaatbeleid, RES en verduurzaming woningen
 • Verkeer en vervoer
 • Beheer Buitenruimte en openbare gebouwen
 • Monumenten, kerkenvisie en archeologie
 • Landbouw en innovatie (plattelandsvernieuwing)
 • Uitwerking Banjaardvisie
 • MFA Wissenkerke
 • Platform De Bevelanden
 • Veerse Meer visie en beheer

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie:

 • Voorzitter Samenwerkingsverband Omgevingsrecht Bevelanden en Tholen
 • 2e Voorzitter Bestuurlijk Platform de Bevelanden
 • 2e Voorzitter CRO Vliegveld Midden Zeeland
 • Lid AB Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland
 • Lid AB OLAZ Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland
 • Lid Bestuurlijk handhavingsoverleg Zeeland
 • Voorzitter Raad van Commissarissen ZRD

Niet uit hoofde van de functie:

 • Agrarisch ondernemer (bezoldigd)
 • Lid (Scriba) kerkenraad Ger. Gem. Kortgene (onbezoldigd)

Partij

Staatkundig Gereformeerde Partij