Gebruik woning als deeltijdwoning

Vaststellen huisvestingsverordening tweede woning

In de raadsvergadering van 26 april 2023 heeft de gemeenteraad besloten tot het vaststellen van de Huisvestingsverordening tweede woningen gemeente Noord-Beveland 2023.

Deze verordening is zo opgesteld dat woningen in de kernen niet meer gebruikt kunnen worden als deeltijdwoning maar uitsluitend als permanente woning.

De verordening geldt niet voor woningen die volgens het bestemmingsplan een dubbelbestemming hebben, bijvoorbeeld zoals de woningen op De Schotsman/Ruiterplaat. De verordening geldt ook niet voor woningen in de recreatieparken en in het buitengebied.

Deeltijdwoning

Binnen onze gemeente was het sinds 2013 toegestaan om een woning binnen één van de kernen te gebruiken als een deeltijdwoning. Hiervoor diende dan wel een vergunning te worden aangevraagd. De regeling was destijds ingevoerd vanwege de crisis en het grote aantal woningen dat op Noord-Beveland te koop stond. De regeling was een succes, er zijn 95 woningen verkocht met een vergunning voor deeltijdbewoning.

Inmiddels is de crisis achter de rug en staan er veel minder woningen te koop dan enkele jaren geleden. Er zijn ook verschillende klachten van burgers binnen gekomen over het leeg staan van de deeltijdwoningen gedurende een groot deel van het jaar. Dit heeft ervoor gezorgd dat er is besloten om te stoppen met de regeling. Er zullen nu geen nieuwe vergunningen meer worden verleend voor deeltijdbewoning.

De woningen waarvoor reeds een vergunning voor deeltijdbewoning is verleend, kunnen gebruikt blijven worden als deeltijdwoning. Wanneer een woning van eigenaar wisselt of wordt verkocht, dan komt een vergunning voor deeltijdbewoning te vervallen.

Verordening

Deze verordening ligt voor een ieder ter inzage aan de balie van het gemeentehuis en kunt u hieronder downloaden.