Gehandicaptenparkeerkaart

Algemeen

Als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart en er geen mogelijkheid is om op eigen terrein direct bij de woning te parkeren, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.

Een gehandicaptenparkeerplaats is een vaste parkeerplek gekoppeld aan uw kenteken. Alleen uw eigen voertuig mag hier staan. De parkeerplaats wordt zo dicht mogelijk bij de woning aangelegd.

Hoe vraag ik een gehandicaptenparkeerplaats aan?

De bestuurderskaart is aan te vragen als u een bestuurder bent van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel, en:

  1. U ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft die minstens een halfjaar duurt;
  2. U met de gebruikelijke loophulpmiddelen minder dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig te voet kan overbruggen of permanent rolstoelgebonden bent.

De passagierskaart is aan te vragen als u naast de bovengenoemde punten a. en b. ook:

  1. Voor het vervoer continu de hulp van de bestuurder nodig heeft om van deur tot deur vervoerd te worden.

Bij de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart is bij een eerste aanvraag een medisch onderzoek vereist. Of bij een volgende aanvraag (bij verlenging van uw kaart) opnieuw medisch onderzoek noodzakelijk is hangt af van de prognose van uw beperkingen. U kunt zelf een onafhankelijke instantie inschakelen (dus niet uw behandelend arts of huisarts) voor het uitbrengen van een medisch advies, bijvoorbeeld Argonaut Advies of Stichting SAP.

Wat moet u doen om een afspraak te maken met het medisch adviesbureau?

Stap 1: Contact opnemen met een medisch adviesbureau

U neemt zelf contact op met een medisch adviesbureau om de keuringsprocedure en de kosten van het medisch advies na te vragen.   

Stap 2: Vooraf de kosten van de medische keuring betalen

De kosten van het onderzoek komen geheel voor uw rekening. Deze kosten maakt u over aan het medisch adviesbureau onder vermelding van: GPK, uw naam, burgerservicenummer en telefoonnummer.

Let op: Pas nadat de instantie uw betaling heeft ontvangen, wordt er een afspraak met u gemaakt voor de keuring!

Stap 3: De medische keuring en het advies

Afhankelijk van het gekozen adviesbureau komt de arts bij u langs (Stichting SAP) of u wordt uitgenodigd voor het spreekuur dat plaats vindt in Vlissingen (Argonaut Advies). Wanneer u het lastig vindt om naar het spreekuur van Argonaut Advies in Vlissingen te komen, dan kunt u verzoeken of de arts bij u thuis langskomt om u te keuren. Dit brengt extra kosten ad € 25,- met zich mee.  

Aan het einde van de keuring vertelt de arts of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart. De arts kan 2 soorten adviezen geven:

  1. De arts vindt dat u niet in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de gestelde criteria.
  2. De arts vindt dat u wel in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart op grond van de gestelde criteria.

Als u in aanmerking komt voor de gehandicaptenparkeerkaart, geeft de arts de geldigheidsduur aan (minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaren).

Let op: De criteria voor een gehandicaptenparkeerkaart zijn erg streng. Het kan dus zijn dat de arts van mening is dat u niet in aanmerking komt voor een parkeerkaart. Dat betekent echter niet dat u uw geld terug krijgt.

Het medisch rapport en de aanvraag

Eén week na het onderzoek krijgt u per post het medisch rapport toegestuurd. Als u een positief medisch advies heeft, dan kunt u nu een aanvraag doen bij GR De Bevelanden voor een gehandicaptenparkeerkaart. Daarvoor vult u het aanvraagformulier van GR De Bevelanden in (te downloaden via de website van GR de Bevelanden) en stuurt dit samen met het medisch rapport en één pasfoto naar:

GR De Bevelanden
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg
Postbus  2144
4460 MC Goes

GR De Bevelanden behandelt uw aanvraag. Als de gehandicaptenparkeerkaart wordt afgegeven, dan stuurt GR De Bevelanden die op naar uw gemeente. Daar kunt u de parkeerkaart 5 werkdagen na ontvangst van onze informatiebrief persoonlijk afhalen bij de balie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het aanvragen van de gehandicaptenparkeerkaart? Bel dan met het KCC van GR de Bevelanden op telefoonnummer 0113 – 239 100. 

Wat kost het?

€ 15,00 voor inwoners van de gemeente Noord-Beveland